Bāzes Treneru Apmācības

Starptautiskās Bāzes Familylab Treneru Apmācības 2020

1. Modulis 24.-27. septembris 2020

2. Modulis: 12.-15. novembris 2020

 

Apmācību mērķis

Kurss dod dziļāku ieskatu Familylab filozofijā. Kursa apmeklēšana dod iespēju lietot materiālu kā daļu no sava darba un / vai vadīt savus iedvesmas seminārus. Apmācību dalībnieki saņem sertifikātu, kas tiem ļauj strādāt, pārstāvot Familylab.

Kam domātas apmācības?

Apmācības domātas profesionāļiem, kuri strādā ar bērniem un/vai ģimenēm, izglītības profesionāļiem, skolotājiem, sociālajiem un speciālajiem pedagogiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, ģimeņu terapeitiem un konsultantiem, psihoterapeitiem un līdzīga profesionāla profila speciālistiem.

Bāzes Treneru Apmācības ir piemērotas un pieejamas arī neprofesionāļiem un tiem, kuriem nav intereses strādāt pārstāvot Familylab. Ja ir kādi jautājumi, rakstiet!

Kā ir veidotas apmācības?

Apmācības sastāv no diviem četru dienu moduļiem (kopā intensīvas 8 dienas); pirmais modulis ir vairāk teorētiski orientēts, otrais ir vairāk praktiskas dabas. Pirms apmācībām dalībniekiem ir jāizlasa ieteicamā literatūra un jāiesniedz eseja/jautājumi debatēm. Starp pirmo un otro moduli dalībniekiem ir jāuzraksta pieci gadījumi no reālas ģimenes vai skolas/bērnudārza dzīves. Šie gadījumi tiks izmantoti par pamatu praktiskajam darbam otrajā modulī.

Apmācības vada 

Dušanka Kosanovič, psiholoģe un psihoterapeite (ģimenes terapija DDIF), supervizore, koučs lektore, Familylab Horvātija nacionālā vadītāja.


Cena: 1450 EUR


Detalizētāka informācija sekos.

"Ir tikai viens iemesls, kādēļ bērni melo. Viņi piedzīvo, ka vecāki nespēj panest patiesību."

/Jesper Juul/