Kam domāts Familylab?

Familylab piedāvā iedvesmu attiecību veidošanā vecākiem, izglītības darbiniekiem, profesionāļiem, uzņēmumiem, skolām, bērnudārziem, tīņiem, pāriem... Visas cilvēciskas būtnes dzīvo daudz un dažādās attiecībās, attiecību kompetences vajadzīgas un noder ikvienam. Iedvesma tiek piedāvāta ar semināriem, darba grupām, rakstiem, DVD, grāmatām.

Vecākiem

Familylab piedāvā  iedvesmas seminārus un vecāku tikšanās grupas par audzināšanu un izglītību. Tos vada sertificēti semināru vadītāji. Lasīt tālāk...

Bērnudārziem

Bērns, kurš aug pieredzot, ka viņu ņem nopietni, attiecas ar cieņu; bērns, kurš mācās uzticēties vecāku un citu pieaugušo viedumam un pieredzei, kļūs par veselīgu bērnu ar brīvu pieeju savam centram un esencei, kā arī pašdisciplīnai. Tālāk...

Skolām

Skolas ir kā ģimenes tādā nozīmē, ka tradicionālās varas struktūras lēnām izjūk. Mums visiem ir jāmācās praktizēt līdzvērtīgu dialogu. Tālāk...

Profesionāļiem

Vai esi profesionālis, kurš netic vienkāršotiem modeļiem un metodēm, kuras pārsvarā ir domātas, lai kontrolētu bērnu uzvedību? Bet tā vietā strādā ar vecākiem, kuri meklē citas atbildes un vēlas tik atbalstīti no sevis iekšienē, lai kļūtu par vecākiem, kādi tie vēlas būt? Lasīt tālāk...  

Uzņēmumiem

Cilvēki, kuriem ir dinamiska, pulsējoša ģimenes dzīve, biežāk ir veselāki, laimīgāki un radošāki, kā arī produktīvāki savā profesionālajā darbībā.

Tādi koncepti kā partnerība ģimenē, rūpes par bērniem, bērnu izglītība ir nemitīgā rekonstrukcijā un pārmaiņās, tādēļ ģimenēm nepieciešama iedvesma un diskusijas process starp saviem līdzbiedriem kā arī informācija no uzticamiem profesionāliem avotiem.. Lasīt tālāk...