Familylab skolās           

Familylab skolās un izglītības darbiniekiem

Skolas ir kā ģimenes tādā nozīmē, ka tradicionālās varas struktūras lēnām izjūk.

Ir jāmācās praktizēt līdzvērtīgu dialogu: visas dialogā iesaistītās puses tiek uzklausītas, sadzirdētas un ņemtas nopietni. Tikai tad, kad būs līdzvērtīgs dialogs, skolas varēs būt atbildīgas attiecībā uz bērniem ar akadēmiskām un sociālām grūtībām.

Tas pats attiecas uz vecākiem, kuri vai nu “aizstāv” savus bērnus vai arī grupējas ar skolotājiem “pret” saviem bērniem. Nekas no tā nekad nav bijusi daļa no oficiālās skolas politikas, tomēr desmitiem tūkstošu vecāku un skolnieku var liecināt, ka viņi bija/ir daļa no skolu dominantās iekšējās kultūras. Tas pats notiek ģimenēs, kad pieaugušie nezina, ko vēl vai kā savādāk rīkoties attiecībā pret iesaistītajiem bērniem.

Fokuss ir uz šīs kultūras nomaiņu: ieklausīties, sadzirdēt, saprast un atzīt, zināt, ka nav vienas “patiesības” par nevienu bērnu vai viņa veiktspēju skolā. Mēs zinām, ka daudz bērnu visvairāk cenšas pasargāt savus skolotājus un vecākus no raizēm un sāpināšanas. Šiem bērniem un pieaugušajiem bieži ir nepieciešams neitrāls pieaugušais, lai varētu atklāt un saprast komplekso patiesību par jebkuru no tā saucamajām “mācību vai skolas problēmām”.

Atbilstoši bāzes vērtībām Familylab piedāvā seminārus un darba grupas skolotājiem, izglītotājiem, kā arī ilgtermiņa programmas ieinteresētām skolām, akadēmiskās un ne-akadēmiskās izglītības iestādēm, organizācijām, komūnām.

“We often imagine that we’ll develop more quickly if conflicts reach a conclusion, but this is rarely the case. Often the quest for resolution brings personal development to a standstill.” 

/Jesper Juul "YOUR COMPETENT CHILD: Toward a new paradigm in parenting and education"/