Uzņēmumiem, organizācijām

Familylab uzņēmumiem, institūcijām un organizācijām

Cilvēki, kuriem ir dinamiska, pulsējoša ģimenes dzīve, biežāk ir veselāki, laimīgāki un radošāki, kā arī produktīvāki savā profesionālajā darbībā.

Tādi koncepti kā partnerība ģimenē, rūpes par bērniem, bērnu izglītība ir nemitīgā rekonstrukcijā un pārmaiņās, tādēļ ģimenēm nepieciešama iedvesma un diskusijas process starp saviem līdzbiedriem kā arī informācija no uzticamiem profesionāliem avotiem.

Daudz no tā visa jau notiek virtuālajā vidē un tādēļ ir radusies dziļa un patiesa vajadzība pēc personīgas sastapšanās. Familylab Tavā organizācijā var palīdzēt kolēģiem piepildīt šo vajadzību.

Familylab Latvijā piedāvā iedvesmas seminārus, lekcijas, darba grupas par attiecību kompetencēm. Kā strādā Familylab un  kā pieteikties.

“It is much better for us and our children when we aim to be ourselves rather than try to “do the right thing”. Parents who are authentic are better parents than those who try to be theoretical parents. Parents who make mistakes and take responsibility for their mistakes are better parents than those who try to be perfect. Parents who strive for perfection will always make their children feel like failures and children who feel like failures often end up failing.” 

/Jesper Juul "Here I am! Who are you?: Resolving conflicts between adults and children"/