Par Familylab Latvija

Vienošanās par Familyab Latvija atvēršanu tika parakstīta 2018.gada jūnijā, Luksemburgā.

Familylab Latvija ir bezpeļņas organizācija ar mērķi IEDVESMOT attiecību veidošanu, kas sakņojas VĒRTĪBĀS:

  • līdzvērtīga cieņa,
  • autentiskums,
  • integritāte un
  • personīgā atbildība,

kā arī tādās vērtībās kā: sociālais respekts, drošība un stabilitāte ģimenēs, skolās, uzņēmumos un sabiedrībā. Organizācija strādā ar dāņu psihologa Jespera Juula pieeju un darbojas psiho-emocionālās veselības lauciņā.

Familylab atbalsta katram savu vērtību formulēšanu, ieviešanu, dzīvošanu; augstāk-minētās vērtības ir izvirzītas kā vispār-cilvēciskas vērtības atbilstošas katras cilvēciskas būtnes pamat-vajadzībām.

Organizācija atbalsta programmas un projektus, kuri atbilst organizācijas profilam gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Familylab Latvija ir viena no organizācijām, kuras apvienojušās pasaules tīklā - Familylab Asociācijā: https://familylabassociation.com